Om Holmsborg søndagskolelejr

Baggrund

Holmborglejrene er en del af organisationen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskolers (DFS) arbejde.
Lejrene arrangeres af DFS’ Skjernkreds’ søndagsskoler og børne-/juniorklubber, som ligger fordelt over Ringkøbing-Skjern Kommune.
Det skal dog understreges at alle er meget velkomne på lejrene, også selvom man ikke bor i kommunen.

Lejrenes formål er at give deltagerne en tryg og spændende lejroplevelse, hvor de udover at få en masse gode relationer
også smager på hvad den kristne tro har at byde på. Man behøves ikke vide noget om kristendom for at deltage,
og vi ønsker absolut ikke at presse børn til noget. Men gennem en bibeltro, evangelisk-luthersk og positiv tilgang til
kristendom er det vores håb at deltagerne lærer Jesus bedre at kende.

Lejrene er aldersopdelt således:

Miniputlejr: 3-6 år (her skal barnet ledsages af en voksen)

Lejr1: 0. -1 klasse (Her tager børnene alene afsted)

Lejr 2: 2. – 3. klasse

Lejr 3: 4. – 8. klasse

Afholdelsen af lejrene står frivillige for. Det er ikke professionelle pædagoger, men de frivillige laver nogle gennemførte og kreative lejre, hvor alle kan være med og øjet for det enkelte barn har høj prioritet.
Har du spørgsmål til hvad de enkelte lejre går ud på, så kontakt lejrchefen på den lejr du overvejer at sende dit barn på. (se under Kontakt).

Lejrens adresse

Holmsborglejren
Holmsborgvej 65 • 6950 Ringkøbing

Holmsborglejren ligger i nærheden af Søndervig, i retning mod
Hvide Sande, i klitområde med 8. min. gang til havet

Læs mere om DFS på deres hjemmeside

Tryk her

Opbevaring af persondata

I forbindelse med lejrene - både brugen af denne hjemmeside, men ikke mindst tilmeldingen af lejren - vil vi opbevare persondata på deltagere. (mail, telefon, adresse, CPR osv.).
Derfor er vi af EU forordret til at have en persondatapolitik samt en datafortegnelse.
I kan finde begge herunder, hvis du er interesseret i hvordan vi passer på vores data:

- Datafortegnelse

- Persondatapolitik